Markat dhe Patentat

Marka dhe Patenta si çdo institut i i pronësisë intelektuale menaxhohet si një e mirë materiale, ku krijuesi është “pronari” i krijimtarisë dhe gëzon disa të drejta mbi atë “pronë”. Si mund të mbrohet marka? Si mund të mbrohet patenta? A mund të mbrohet marka pa u regjistruar? A mund të mbrohet patenta pa u regjistruar? Cili është afati kohor për mbrojtjen e një marke? Këto janë pyetjet që do mundohet ti shpjegoj në këtë kategori.