E Drejta e Modës

Është një fushë degë e së drejtës ku ndërthuren disa fusha: ku një ndër to është dhe pronësia intelektuale. Në Shqipëri përbën risi dhe ka nevojë që të kuptojnë se: Si mbrohet një marka e modës? Si mbijetojnë markat e mëdha nga falsifikimet?