E Drejta Autorit

Sot jetojmë në botën digjitale dhe çdo ditë e më shumë përballemi me sfida të reja në fushën e të drejtës së autorit.

Cilat janë kufizimet e të drejtës së autorit? Si mund të mbrohemi në mënyrë që krijimtaria që lind në internet dhe shpërndahet në të, të jetë sa më efikase dhe ligjore?

Këto janë disa nga pyetjet që mundohem ti jap përgjigje!