E Drejta Artit

Padiskutim që arti është një fushë e vështirë për tu kuptuar nga të gjithë. Dhe nëse arti është kaq i vështirë për tu kuptuar dhe përshkruar, më besoni është po aq vështirë dhe për ta mbrojtur!